اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۰۸۲۱۲۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۳۹۹۹۹۲۹۸۷ ۰۰۹۸
۹۱۱۸۸۱۸۹۰۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان انقلاب- تقاطع خیابان اذربایجان-نبش خیابان دکتر هوشیار-پلاک 12

رگولاتور ایران 02166082124

تلفن

  • ۶۶۰۸۲۱۲۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۳۹۹۹۹۲۹۸۷ ۰۰۹۸
   • ۹۱۱۸۸۱۸۹۰۸ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان انقلاب- تقاطع خیابان اذربایجان-نبش خیابان دکتر هوشیار-پلاک 12

  خروجی اخبار